Aktualności

Inforamcja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Opublikowano: 15.09.2020, 13:46

Inforamcja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomegoZarządzenie odnośnie SARS-CoV-2

Opublikowano: 28.08.2020, 14:10

ZarządzenieTablica ogłoszeń

Opublikowano: 25.08.2020, 10:54

Informujemy o uchyleniu z dniem 24 sierpnia 2020r. zarządzenia o wywieszeniu ogłoszeń podlegających ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Żorach na drzwiach wejściowych do budynku. Aktualnie ogłoszenia zamieszczane są na tablicy ogłoszeń znajdującej się w gmachu Sądu Rejonowego w Żorach.Publiczność licytacje - aneks

Opublikowano: 25.08.2020, 07:39

Aneks 0181-43/2014 Sierpień - Sąd będzie nieczynny

Opublikowano: 31.07.2020, 09:17

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 27 grudnia 2019r. Adm.-0181-39/19 wyznaczono dzień 14 sierpnia 2020 dla pracowników Sądu Rejonowego w Żorach dniem wolnym i w związku z tym Sąd będzie nieczynny.

Najbliższe terminy spraw

SygnaturaGodzina, data i miejsce rozprawy
III Nsm 172/2020
Przewodniczący: SSR Agnieszka Fojcik
14:00, 2020-09-22
Sala nr 7, Parter, Jana Pawła II 15 Żory
III RNs 27/2019
Przewodniczący: SSR Cezary Podsiadlik
10:00, 2020-09-29
Sala nr 5, Parter, Jana Pawła II 15 Żory
I C 347/2020
Przewodniczący: As. SR Wioleta Stępień
13:00, 2020-09-29
Sala nr , , al. Jana Pawła II 15 Żory
III Nsm 12/2019
Przewodniczący: SSR Agnieszka Fojcik
12:00, 2020-10-01
Sala nr 7, Parter, Jana Pawła II 15 Żory
I Co 831/2017
Przewodniczący: Referendarz sądowy Lucyna Mytych-Brzuska
10:00, 2020-11-06
Sala nr , , al. Jana Pawła II 15 Żory


Oddział Administracyjny przyjmuje interesantów w:

 • poniedziałek od 800 do 1800
 • wtorek - piątek od 800 do 1500

 

Sekretariaty Wydziałów przyjmują interesantów w:

 • poniedziałek od 800 do 1800
 • wtorek - piątek od 800 do 1500

 

Sekretariat i Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych:

 • poniedziałek od 800 do 1800
 • wtorek - piątek od 730 do 1430

 

Biuro Podawcze jest czynne w:

 • poniedziałek  800 do 1800
 • wtorek - piątek 800 do 1500

 

Kasa Sądu jest czynna w:

 • poniedziałek od 800 do 1800
 • wtorek - piątek od 745 do 1445

 

Godziny urzędowania Sądu:

Poniedziałek 730 - 1800
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1530

 

Właściwość miejscowa:

Obszarem właściwości Sądu Rejonowego w Żorach jest teren całego miasta Żory, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 02.180.1508).

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Iwona Wąglorz
Dokument z dnia: 12.12.2008
Dokument oglądany razy: 436 859
Opublikował: Rafał Piskuła
Publikacja dnia: 01.07.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 

UWAGA!

W związku z trwającym na terenie Rzeczypospolitej Polski stanem zagrożenia epidemicznego, prosimy o bieżące śledzenie informacji pojawiających się w zakładce AktualnościDo góry