Aktualności

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Opublikowano: 23.06.2020, 12:55

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJPrzywrócenie funkcjonowania kasy Sądu Rejonowego w Żorach - od 1 lipca 2020r.

Opublikowano: 18.06.2020, 14:56

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2020r. zostaje przywrócone funkcjonowanie kasy Sądu Rejonowego w Żorach.Przywrócenie przyjmowania interesantów w poniedziałki w godz. 15.30-18.00 - od lipca 2020r.

Opublikowano: 18.06.2020, 14:49

Informujemy, że od lipca 2020r. zostaje przywrócone przyjmowanie interesantów w poniedziałki w godz. 15.30-18.00

 

Prosimy interesantów o kontakt z sekretariatami wydziałów przede wszystkim drogę elektroniczną lub telefoniczną:

 

oraz przypominamy, że interesanci mogą być przyjmowani w sekretariatach wydziałów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub elektronicznym.Informacja dla interesantów przyjmowanych przez kuratorów sądowych

Opublikowano: 16.06.2020, 09:55

InformacjaTablica ogłoszeń

Opublikowano: 15.06.2020, 09:24

W związku z wprowadzonymi zasadami funkcjonowania Sądu Rejonowego w Żorach w okresie epidemii informujemy, że do odwołania Prezes Sądu Rejonowego w Żorach zarządził wywieszanie ogłoszeń podlegających ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Żorach na drzwiach wejściowych do budynku.

Najbliższe terminy spraw

SygnaturaGodzina, data i miejsce rozprawy
I C 634/2015
Przewodniczący: SSR Cezary Podsiadlik
13:00, 2020-07-09
Sala nr , , al. Jana Pawła II 15 Żory
I Co 235/2020
Przewodniczący: As. SR Wioleta Stępień
09:00, 2020-07-13
Sala nr , , al. Jana Pawła II 15 Żory
II K 795/2019
Przewodniczący: SSR Jarosław Wodzyński
13:30, 2020-07-15
Sala nr 1, Parter, al. Jana Pawła II 15 Żory
I Co 155/2016
Przewodniczący: SSR Lidia Czapla
12:00, 2020-08-06
Sala nr 8, Parter, al. Jana Pawła II 15 Żory
II K 257/2019
Przewodniczący: SSR Bartosz Wasilewski
11:10, 2020-08-14
Sala nr 4, Parter, al. Jana Pawła II 15 Żory


Oddział Administracyjny przyjmuje interesantów w:

 • poniedziałek od 800 do 1800
 • wtorek - piątek od 800 do 1500

 

Sekretariaty Wydziałów przyjmują interesantów w:

 • poniedziałek od 800 do 1800
 • wtorek - piątek od 800 do 1500

 

Sekretariat i Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych:

 • poniedziałek od 800 do 1800
 • wtorek - piątek od 730 do 1430

 

Biuro Podawcze jest czynne w:

 • poniedziałek  800 do 1800
 • wtorek - piątek 800 do 1500

 

Kasa Sądu jest czynna w:

 • poniedziałek od 800 do 1800
 • wtorek - piątek od 745 do 1445

 

Godziny urzędowania Sądu:

Poniedziałek 730 - 1800
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1530

 

Właściwość miejscowa:

Obszarem właściwości Sądu Rejonowego w Żorach jest teren całego miasta Żory, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 02.180.1508).

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Iwona Wąglorz
Dokument z dnia: 12.12.2008
Dokument oglądany razy: 421 254
Opublikował: Rafał Piskuła
Publikacja dnia: 01.07.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 

UWAGA!

W związku z trwającym na terenie Rzeczypospolitej Polski stanem zagrożenia epidemicznego, prosimy o bieżące śledzenie informacji pojawiających się w zakładce AktualnościDo góry