Wersje archiwalne: Ogłoszenia w sprawach sądowych i depozytów

Wersja zmieniona dnia: 30.06.2016
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja zmieniona dnia: 24.05.2016
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja zmieniona dnia: 06.05.2015
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja zmieniona dnia: 09.07.2013
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja zmieniona dnia: 04.06.2013
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja zmieniona dnia: 04.06.2013
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja zmieniona dnia: 13.08.2012
Powód wprowadzenia zmian: I Ns 99/12

Wersja zmieniona dnia: 04.09.2009
Powód wprowadzenia zmian: Po upływie 6 m-cznego terminu usunięto ogłoszenie o depozycie: Sygn. akt I Ns 351/04 O G Ł O S Z E N I E Sąd Rejonowy w Żorach Wydział I Cywilny wzywa spadkobierców Ryszarda Szymika do odbioru kwoty 26.230,66 ( dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych sześćdziesiąt sześć groszy ) złożonej do depozytu sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 31 marca 2005 roku, wydanego w sprawie o sygnaturze I Ns 351/04 - pod rygorem stwierdzenia przez Sąd likwidacji niepodjętego depozytu po upływie 3 lat od daty wezwania do odbioru, zaznaczając, że wydanie w/w kwoty z depozytu może nastąpić po złożeniu wniosku o wydanie z depozytu i wykazaniu praw do spadku. Jednocześnie Sąd poucza, że z chwilą likwidacji niepodjętego depozytu na Skarb Państwa przechodzą wszelkie korzyści i ciężary, jakie przyniósł depozyt od dnia, w którym znalazł się w dyspozycji przechowującego oraz, że likwidacja niepodjętego depozytu nie uchyla skutków prawnych wynikających ze złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu, określonych w odrębnych przepisach. Żory, dnia 24 lutego 2009 roku.Do góry