Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Od maja 2008 roku organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej.
W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP, na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze.
Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz zainteresowany "wizytą w urzędzie online".

 

Informujemy, że możliwe jest wnoszenie pism do Sądu Rejonowego w Żorach za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Żorach:

 

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Żorach niezbędne jest:

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
  2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  2. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Podpisał: Iwona Wąglorz
Dokument z dnia: 12.12.2008
Dokument oglądany razy: 12 371
Opublikował: Jan Wróbel
Publikacja dnia: 12.01.2012
 
Wydruk z dnia: 5.08.2020 // www.zory.sr.gov.pl