Edukacja Prawna

Celem propagowania edukacji prawnej dzieci i młodzieży informujemy o możliwości składania przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych wniosków o umożliwienie odwiedzenia przez zorganizowane grupy uczniów budynku Sądu Rejonowego w Żorach lub udziału w rozprawach sądowych w nim prowadzonych.

Wniosek winien być kierowany do Prezesa Sądu Rejonowego w Żorach (drogą elektroniczną na adres edukacja.prawna@zory.sr.gov.pl) i zawierać następujące dane:

 

Szczegółowe zestawienie informacji o działaniach edukacyjnych podejmowanych przez resort sprawiedliwości dostępne jest pod adresem internetowym: 

https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/edukacja-prawna/ 

Poradnik prawny dla młodzieży:

https://www.ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy/.

Podpisał: Łukasz Stukator
Dokument z dnia: 11.04.2017
Dokument oglądany razy: 2 888
Opublikował: Łukasz Stukator
Publikacja dnia: 11.04.2017
 
Wydruk z dnia: 5.08.2020 // www.zory.sr.gov.pl