Wersja archiwalna z dnia 18.12.2017

 

Biuro obsługi interesanta jest czynny w:

 

Oddział Administracyjny przyjmuje interesantów w:

 

Sekretariaty Wydziałów przyjmują interesantów w:

 

Sekretariat i Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych:

 

Biuro podawcze jest czynne w:

 

Kasa Sądu jest czynna w:

 

Godziny urzędowania Sądu:

Poniedziałek 730 - 1800
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1530

 

 

Właściwość miejscowa:

Obszarem właściwości Sądu Rejonowego w Żorach jest teren całego miasta Żory, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 02.180.1508).

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 

Podpisał: Iwona Wąglorz
Dokument z dnia: 12.12.2008
Dokument oglądany razy: 294 397
Opublikował: Łukasz Stukator
Publikacja dnia: 18.12.2017
 
Wydruk z dnia: 16.10.2021 // zory.sr.gov.pl