Władze sądu

Prezes Sądu Rejonowego w Żorach

SSR Lidia Pazera-Lepich

Prezes Sądu Rejonowego w Żorach przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym uzgodnieniu daty oraz godziny w Oddziale Administracyjnym.

Dane teleadresowe

Zakres działania Prezesa Sądu Rejonowego

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Żorach

SSR Miłosz Dubiel

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Żorach przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym uzgodnieniu daty oraz godziny w Oddziale Administracyjnym.

Dane teleadresowe

  Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Żorach

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie:

Prezes Sądu Rejonowego w Żorach
al. Jana Pawła II 15
44 - 240 Żory

administracja@zory.sr.gov.pl

Informujemy, że Prezes Sądu Rejonowego w Żorach przyjmuje w sprawie skarg
i wniosków, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania przez osobę zainteresowaną w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Żorach.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków został określony w rozdziale 5a ustawy z dnia
27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2016i, poz. 2062).

Ponadto szczegółowy tryb i organizacja przyjmowania oraz rozpatrywania skarg
i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012i, poz. 524).

 

Podpisał: Iwona Wąglorz
Dokument z dnia: 12.12.2008
Dokument oglądany razy: 19 184
Opublikował: Rafał Piskuła
Publikacja dnia: 22.12.2017
 
Wydruk z dnia: 26.11.2020 // www.zory.sr.gov.pl