Wersja archiwalna z dnia 16.06.2020

UWAGA - do odwołania przyjmowanie stron w godz. 15.30-18.00 zostało zniesione

Oddział Administracyjny przyjmuje interesantów w:

 

UWAGA - do odwołania przyjmowanie stron w godz. 15.30-18.00 zostało zniesione

Sekretariaty Wydziałów przyjmują interesantów w:

 

UWAGA - do odwołania przyjmowanie stron w godz. 15.30-18.00 zostało zniesione

Sekretariat i Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych:

 

UWAGA - do odwołania przyjmowanie stron w godz. 15.30-18.00 zostało zniesione

Biuro Podawcze jest czynne w:

 

UWAGA - do odwołania przyjmowanie stron w godz. 15.30-18.00 zostało zniesione

Kasa Sądu jest czynna w:

 

UWAGA - do odwołania przyjmowanie stron w godz. 15.30-18.00 zostało zniesione

Godziny urzędowania Sądu:

Poniedziałek 730 - 1800
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1530

 

UWAGA - do odwołania przyjmowanie stron w godz. 15.30-18.00 zostało zniesione

Właściwość miejscowa:

Obszarem właściwości Sądu Rejonowego w Żorach jest teren całego miasta Żory, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 02.180.1508).

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 

Podpisał: Iwona Wąglorz
Dokument z dnia: 12.12.2008
Dokument oglądany razy: 420 505
Opublikował: Sebastian Niechoj
Publikacja dnia: 16.06.2020
 
Wydruk z dnia: 24.10.2020 // www.zory.sr.gov.pl