Ośrodek Kuratorski w Żorach

Wersja archiwalna z dnia 23.07.2020

 

Kierownik Ośrodka Kuratorskiego: 

 

Dane teleadresowe: 44-240 Żory, os. Pawlikowskiego PU-13

Telefon: 32 475 96 13 – wtorek i czwartek

Email: osrodek.kuratorski@zory.sr.gov.pl

  

Dni i godziny pracy Ośrodka:

 

Poniedziałek:                                        15.00-19.00

Wtorek:                                                 15.00-19.00

Środa:                                                   14.00-18.00

Czwartek:                                             15.00-19.00

Piątek:                                                   13.00-17.00

 

Regulamin funkcjonowania Ośrodka Kuratorskiego w Żorach na czas trwania obostrzeń związanych z okresem pandemii

 

Cele i zadania Ośrodka Kuratorskiego:

 

Ośrodek Kuratorski – prowadzi działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno-terapeutyczną, zmierzając do zmiany postaw uczestników w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój ich osobowości, w szczególności poprzez:

Ośrodek kuratorski, to środek wychowawczych, określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Do ośrodka kierowani są nieletni na podstawie orzeczeń sądu rodzinnego, którzy wykazują w swoim zachowaniu cechy demoralizacji lub dopuścili się czynu karalnego.

 

Podpisał: Rafał Piskuła
Dokument z dnia: 19.05.2020
Dokument oglądany razy: 365
Opublikował: Rafał Piskuła
Publikacja dnia: 23.07.2020
 
Wydruk z dnia: 19.09.2020 // www.zory.sr.gov.pl