Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Informacje na temat Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/

Baza osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województw.

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Miasta Żory.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Baza teleadresowa podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie śląskim

Informator dotyczący organizowania i prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie miasta Żory opracowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach w oparciu Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Wpłaty z tytułu nawiązek i świadczeń na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

BGK O. Katowice 22 1130 1091 0003 9086 1520 0005

W tytule przelewu należy podać sygnaturę akt

Podpisał: Kamil Duźniak
Dokument z dnia: 02.10.2015
Dokument oglądany razy: 3 967
Opublikował: Rafał Piskuła
Publikacja dnia: 31.07.2020
 
Wydruk z dnia: 19.09.2020 // www.zory.sr.gov.pl