Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Sąd Rejonowy w Żorach

Sąd Rejonowy w Żorach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zory.sr.gov.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach – Małgorzata Cichowska, malgorzata.cichowska@katowice.sa.gov.pl Telefon kontaktowy: 504 150 124 .

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia licząc. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania przysługuje skarga do organu nadzorującego - Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Skargę można złożyć pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Sąd Apelacyjny w Katowicach, al. W.Korfantego 117/119, 40-156 Katowice E-mail: prezes@katowice.sa.gov.pl Telefon: 32 2004 601 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd Rejonowy w Żorach, al. Jana Pawła II 15, 44-240 Żory

Do budynku Sądu Rejonowego w Żorach prowadzą cztery wejścia, przy czym wejście czynne dla interesantów znajduje się od al. Jana Pawła II 15.

Do głównego wejścia prowadzą schody. Wejście to dostosowane jest dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – dostępny jest podjazd.

Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na ogólnodostępnym parkingu, pozostającym w zarządzie miasta (dojazd od strony al. Jana Pawła II: należy zjechać w ulicą Sądową i następnie skręcić w prawo, miejsce docelowe to drugi parking). W przypadku konieczności udzielenia pomocy w dotarciu z parkingu do budynku sądu osoba niepełnosprawna powinna skontaktować się telefonicznie z Oddziałem Administracyjnym – 32 4759 655.

Po wejściu do gmachu sądu należy skierować się do punktu kontroli przeprowadzanej przez pracowników ochrony. Kontrola polega na przejściu przez bramkę do wykrywania metali lub sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali. W budynku sądu znajduje się platforma do przewozu osób niepełnosprawnych, która umożliwia przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami budynku, która obsługiwana jest przez pracowników ochrony/sądu. Pracownik ochrony udzieli wszystkich informacji odnośnie umiejscowienia pomieszczeń, sal rozpraw, komórek organizacyjnych i sekretariatów. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynku – po wejściu do budynku i przekroczeniu punktu kontroli należy kierować się w lewą stronę.

Do budynku sądu i pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Inne informacje i oświadczenia

Zgodnie z par. 3 ust. 2 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych:

Podpisał: Agnieszka Fuks
Dokument z dnia: 23.02.2021
Dokument oglądany razy: 1 363
Opublikował: Sebastian Niechoj
Publikacja dnia: 25.02.2021
 
Wydruk z dnia: 18.09.2021 // zory.sr.gov.pl