Komornicy

Wersja archiwalna z dnia 15.07.2021

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Komorniki sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym, któremu powierza się między innymi takie zadania jak:

  1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  3. sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

 

Komornik sądowy działający przy Sądzie Rejonowym w Żorach
Jadwiga Albera Kancelaria Komornicza nr I w Żorach

Informujemy, że w drugim półroczu 2021r. w stosunku do komornika sądowego Jadwigi Albery zaistniała przesłanka odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

 

Kancelaria komornicza w Żorach urzęduje: Poniedziałek - Piątek: od 730 do 1530
Godziny przyjmowania
interesantów przez komornika
Poniedziałek: od 900 do 1300
Dane teleadresowe Al. Jana Pawła II 29, 44-240 Żory
Telefon: (32) 43 41 824
e-mail: zory@komornik.pl
Numer konta 18 1020 2472 0000 6402 0123 4590

 

Komornik sądowy działający przy Sądzie Rejonowym w Żorach
Ziemowit Bielak Kancelaria Komornicza nr II w Żorach

 

Kancelaria komornicza w Żorach urzęduje: Poniedziałek - Piątek: od 800 do 1600
Godziny przyjmowania
interesantów przez komornika
Czwartek: od 800 do 1500
Dane teleadresowe ul. Okrężna 3 pok.301, 44-240 Żory
Telefon: (32) 724 65 26
e-mail: zory.bielak@komornik.pl
Numer konta 46 1020 2313 0000 3002 0539 5464

 

Komornik sądowy działający przy Sądzie Rejonowym w Żorach
Marcin Kowalski Kancelaria Komornicza nr III w Żorach

 

Kancelaria komornicza w Żorach urzęduje: Poniedziałek - Piątek: od 730 do 1530
Godziny przyjmowania
interesantów przez komornika
Wtorek: od 900 do 1500
Dane teleadresowe al. Jana Pawła II 17 (parter), 44-240 Żory
Telefon: (32) 470 30 06, 505 236 909
e-mail: zory.kowalski@komornik.pl
Numer konta 52 1240 4357 1111 0010 4294 4323

 

Komornik sądowy działający przy Sądzie Rejonowym w Żorach
Olga Grabowska-Kałuża  Kancelaria Komornicza nr IV w Żorach

Informujemy, że w drugim półroczu 2021r. w stosunku do komornika sądowego Olgi Grabowskiej-Kałuży zaistniała przesłanka odmowy przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela.

 

Kancelaria komornicza w Żorach urzęduje:

Poniedziałek: od 800 do 1700  

Wtorek- czwartek: od 800 do 1600

Piątek: od 800 do 1500
Godziny przyjmowania
interesantów przez komornika
Poniedziałek: od 900 do 1500
Dane teleadresowe ul. Moniuszki 14, 44-240 Żory
Telefon: 510 763 157
e-mail: zory.grabowska-kaluza@komornik.pl
Numer konta 47 1050 1344 1000 0090 3183 4444

 

Podpisał: Sebastian Niechoj
Dokument z dnia: 23.05.2017
Dokument oglądany razy: 27 407
Opublikował: Sebastian Niechoj
Publikacja dnia: 15.07.2021
 
Wydruk z dnia: 18.09.2021 // zory.sr.gov.pl