Aktualności

Informujemy, że 2 maja 2019r. Sąd Rejonowy w Żorach będzie zamknięty

Opublikowano: 26.04.2019, 12:43

Dodatkowy dzień urzędowania wyznaczono na 11 maja 2019r."Informacja Caritas Diecezji Gliwickiej

Opublikowano: 10.04.2019, 08:07

Informacja Caritas Diecezji Gliwickiej o utworzeniu i funkcjonowaniu nowych punktów pomocy dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych.Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem od 18 do 24 lutego 2019 roku

Opublikowano: 15.02.2019, 10:55

Ogłoszenie

Ulotka-1

Ulotka-2Informacja o czasie pracy w roku 2019

Opublikowano: 31.12.2018, 11:02


24.12.2018 - Wigilia

Opublikowano: 08.12.2018, 11:34

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 11 grudnia 2017r. Adm.-0181-29/17 wyznaczono dzień 24 grudnia 2018 dla pracowników Sądu Rejonowego w Żorach dniem wolnym i w związku z tym Sąd będzie nieczynny.

Najbliższe terminy spraw

SygnaturaGodzina, data i miejsce rozprawy
I C 1369/2018
Przewodniczący: SSR Lidia Czapla
09:30, 2019-05-21
Sala nr 8, Parter, al. Jana Pawła II 15 Żory
I Co 71/2019
Przewodniczący: Referendarz sądowy Łukasz Kiermaszek
10:00, 2019-05-21
Sala nr 9, Parter, al. Jana Pawła II 15 Żory
II K 65/2019
Przewodniczący: SSR Jarosław Wodzyński
10:40, 2019-05-28
Sala nr 1, Parter, al. Jana Pawła II 15 Żory
II K 248/2019
Przewodniczący: SSR Bartosz Wasilewski
12:45, 2019-05-30
Sala nr 4, Parter, al. Jana Pawła II 15 Żory
I Co 731/2017
Przewodniczący: Referendarz sądowy Lucyna Mytych-Brzuska
10:00, 2019-07-05
Sala nr , , al. Jana Pawła II 15 Żory


 

Biuro obsługi interesanta jest czynne w:

 • poniedziałek od 800 do 1800
 • wtorek - piątek od 800 do 1500
 • telefon: 32 475-96-69

 

Oddział Administracyjny przyjmuje interesantów w:

 • poniedziałek od 800 do 1800
 • wtorek - piątek od 800 do 1500

 

Sekretariaty Wydziałów przyjmują interesantów w:

 • poniedziałek od 800 do 1800
 • wtorek - piątek od 800 do 1500

 

Sekretariat i Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych:

 • poniedziałek od 800 do 1800
 • wtorek - piątek od 730 do 1430

 

Biuro Podawcze jest czynne w:

 • poniedziałek  800 do 1800
 • wtorek - piątek 800 do 1500

 

Kasa Sądu jest czynna w:

 • poniedziałek od 800 do 1800
 • wtorek - piątek od 745 do 1445

 

Godziny urzędowania Sądu:

Poniedziałek 730 - 1800
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1530

 

 

Właściwość miejscowa:

Obszarem właściwości Sądu Rejonowego w Żorach jest teren całego miasta Żory, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 02.180.1508).

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Iwona Wąglorz
Dokument z dnia: 12.12.2008
Dokument oglądany razy: 360 279
Opublikował: Rafał Piskuła
Publikacja dnia: 12.04.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry