Aktualności

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Opublikowano: 07.10.2020, 15:11

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomegoTydzień Mediacji

Opublikowano: 02.10.2020, 14:16

W dniach 12-16 października 2019 roku obchodzimy tydzieńu Mediacji i w związku z tym  organizowanych w dniach 13 i 15 października 2020 roku dyżurach mediatorów w tut. SądzieKoordynator ds. dostępności w Sądzie Rejonowym w Żorach

Opublikowano: 02.10.2020, 11:50

Koordynator ds. dostępności w Sądzie Rejonowym w ŻorachInformacja

Opublikowano: 02.10.2020, 11:49

Informujemy, że z dniem 2 października 2020r. został uchylony pkt 1b zarządzenia Prezesa i Dyrektora Rejonowego w Żorach z dnia 13 marca 2020r. znak Adm.-0181-9/20 dot. dokonywania pomiarów temperatury osób wchodzących do budynku tutejszego Sądu.Inforamcja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Opublikowano: 15.09.2020, 13:46

Inforamcja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Najbliższe terminy spraw

SygnaturaGodzina, data i miejsce rozprawy
I Ns 231/2019
Przewodniczący: SSR Miłosz Dubiel
09:00, 2020-10-28
Sala nr 5, Parter, al. Jana Pawła II 15 Żory
I C 1346/2019
Przewodniczący: SSR Cezary Podsiadlik
10:20, 2020-10-29
Sala nr , , al. Jana Pawła II 15 Żory
I C 50/2020
Przewodniczący: SSR Miłosz Dubiel
10:00, 2020-11-04
Sala nr 5, Parter, al. Jana Pawła II 15 Żory
I C 300/2020
Przewodniczący: SSR Miłosz Dubiel
12:00, 2020-11-04
Sala nr 5, Parter, al. Jana Pawła II 15 Żory
I Co 831/2017
Przewodniczący: Referendarz sądowy Lucyna Mytych-Brzuska
10:00, 2020-11-06
Sala nr , , al. Jana Pawła II 15 Żory


Oddział Administracyjny przyjmuje interesantów w:

 • poniedziałek od 800 do 1800
 • wtorek - piątek od 800 do 1500

 

Sekretariaty Wydziałów przyjmują interesantów w:

 • poniedziałek od 800 do 1800
 • wtorek - piątek od 800 do 1500

 

Sekretariat i Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych:

 • poniedziałek od 800 do 1800
 • wtorek - piątek od 730 do 1430

 

Biuro Podawcze jest czynne w:

 • poniedziałek  800 do 1800
 • wtorek - piątek 800 do 1500

 

Kasa Sądu jest czynna w:

 • poniedziałek od 800 do 1800
 • wtorek - piątek od 745 do 1445

 

Godziny urzędowania Sądu:

Poniedziałek 730 - 1800
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1530
Piątek 730 - 1530

 

Właściwość miejscowa:

Obszarem właściwości Sądu Rejonowego w Żorach jest teren całego miasta Żory, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 02.180.1508).

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Iwona Wąglorz
Dokument z dnia: 12.12.2008
Dokument oglądany razy: 443 936
Opublikował: Rafał Piskuła
Publikacja dnia: 01.07.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 

UWAGA!

W związku z trwającym na terenie Rzeczypospolitej Polski stanem zagrożenia epidemicznego, prosimy o bieżące śledzenie informacji pojawiających się w zakładce AktualnościDo góry