Strona główna / Aktualności

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:


Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

07.10.2020, 15:11

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Tydzień Mediacji

02.10.2020, 14:16

W dniach 12-16 października 2019 roku obchodzimy tydzieńu Mediacji i w związku z tym  organizowanych w dniach 13 i 15 października 2020 roku dyżurach mediatorów w tut. Sądzie

Koordynator ds. dostępności w Sądzie Rejonowym w Żorach

02.10.2020, 11:50

Koordynator ds. dostępności w Sądzie Rejonowym w Żorach

Informacja

02.10.2020, 11:49

Informujemy, że z dniem 2 października 2020r. został uchylony pkt 1b zarządzenia Prezesa i Dyrektora Rejonowego w Żorach z dnia 13 marca 2020r. znak Adm.-0181-9/20 dot. dokonywania pomiarów temperatury osób wchodzących do budynku tutejszego Sądu.

Inforamcja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

15.09.2020, 13:46

Inforamcja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Zarządzenie odnośnie SARS-CoV-2

28.08.2020, 14:10

Zarządzenie

Tablica ogłoszeń

25.08.2020, 10:54

Informujemy o uchyleniu z dniem 24 sierpnia 2020r. zarządzenia o wywieszeniu ogłoszeń podlegających ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Żorach na drzwiach wejściowych do budynku. Aktualnie ogłoszenia zamieszczane są na tablicy ogłoszeń znajdującej się w gmachu Sądu Rejonowego w Żorach.

Publiczność licytacje - aneks

25.08.2020, 07:39

Aneks 0181-43/20

14 Sierpień - Sąd będzie nieczynny

31.07.2020, 09:17

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Żorach z dnia 27 grudnia 2019r. Adm.-0181-39/19 wyznaczono dzień 14 sierpnia 2020 dla pracowników Sądu Rejonowego w Żorach dniem wolnym i w związku z tym Sąd będzie nieczynny.

Zniesienie kwarantanny korespondencji

22.07.2020, 11:39

Informujemy, że z dniem 22 lipca 2020r. została zniesiona kwarantanna, której poddawana była korespondencja wpływająca do Sądu Rejonowego w Żorach.

Informujemy o odwołaniu, wyznaczonych na 22 lipca 2002r., terminów rozpraw w następujących sprawach

21.07.2020, 13:16

Informujemy o odwołaniu, wyznaczonych na 22 lipca 2020r., terminów rozpraw w następujących sprawach (III Wydział Rodzinny i Nieletnich):

  • III Nsm 222/19;
  • III Nsm 573/19,
  • III Nsm 490/19,
  • III Nsm 588/19,
  • III Nsm 464/19,
  • III RC 183/19.

Informacja o odwołaniu dyżuru w dniu 20.07.2020 w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich

20.07.2020, 13:19

Informujemy, że w dniu 20.07.2020r. odwołany został dyżuru w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Informacje pod nr tel. 4759600.

Zarządzenie dot. funkcjonowania Sądu Rejonowego w Żorach w okresie epidemii

08.07.2020, 11:25

Zarządzenie

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

23.06.2020, 12:55

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Przywrócenie funkcjonowania kasy Sądu Rejonowego w Żorach - od 1 lipca 2020r.

18.06.2020, 14:56

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2020r. zostaje przywrócone funkcjonowanie kasy Sądu Rejonowego w Żorach.Do góry