kierownik finansowy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 22.11.2010.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Żorach

  

Z dniem 19 listopada 2010 roku na podstawie art. 21 § 1 pkt 1 w zw. z art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz.U.Nr 98, poz. 1070 ze zmianami) Sąd Rejonowy w Żorach reprezentuje Prezes Sądu Rejonowego w Żorach SSR Pani Joanna Jaworska

  

Dane teleadresowe

  • Miejsce urzędowania: pokój nr 237, piętro I.
  • Telefon: 32 - 47 59 601

Zakres działania Kierownika Finansowego

  • Przygotowanie projektu planu finansowego sądu rejonowego, przedstawienie go dysponentowi wyższego stopnia, a następnie wykonanie budżetu danego sądu;
  • Dysponowanie rachunkiem bieżącym odpowiedniego sądu;
  • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań określonych w planie finansowym sądu, przestrzeganie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, dbanie o przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w sądzie;
  • Organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji zadań finansowych z budżetu państwa, w tym programów wieloletnich oraz dokonywanie okresowej oceny działalności sądu i przekazywanie tej oceny wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentów wyższego stopnia;
  • Podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Iwona Wąglorz
Dokument z dnia: 22.11.2010
Dokument oglądany razy: 2 340
Opublikował: Jan Wróbel
Publikacja dnia: 22.11.2010
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry