Strona główna / Elektr. Skrzynka Podawcza

Elektr. Skrzynka Podawcza

Wersja archiwalna zmieniona dnia 12.01.2012.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Od maja 2008 roku organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej. 
W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP, na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze. 
Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz zainteresowany "wizytą w urzędzie online". 


Informujemy, że możliwe jest wnoszenie pism do Sądu Rejonowego w Żorach za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Żorach:

  • DOTYCZY wyłącznie pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U z 2000 roku, nr 98 poz. 1071 z póz. zm.) 
  • NIE DOTYCZY pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń. W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.


W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Żorach niezbędne jest:
posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),
wypełnienie formularza udostępnionego w “Elektronicznej skrzynce podawczej Sądu Rejonowego w Żorach” na platformie ePUAP.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Iwona Wąglorz
Dokument z dnia: 12.12.2008
Dokument oglądany razy: 2 423
Opublikował: Jan Wróbel
Publikacja dnia: 12.01.2012
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry