kierownik finansowy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 14.12.2008.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Żorach
Marek Zawadzki

Dane teleadresowe

  • Miejsce urzędowania: pokój nr 256, piętro I.
  • Telefon: 32 - 47 59 688

Zakres działania Kierownika Finansowego

  • Przygotowanie projektu planu finansowego sądu rejonowego, przedstawienie go dysponentowi wyższego stopnia, a następnie wykonanie budżetu danego sądu;
  • Dysponowanie rachunkiem bieżącym odpowiedniego sądu;
  • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań określonych w planie finansowym sądu, przestrzeganie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, dbanie o przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w sądzie;
  • Organizowanie właściwego przepływu informacji w zakresie realizacji zadań finansowych z budżetu państwa, w tym programów wieloletnich oraz dokonywanie okresowej oceny działalności sądu i przekazywanie tej oceny wraz z niezbędnymi wnioskami dysponentów wyższego stopnia;
  • Podejmowanie działań organizacyjnych na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem sądu.
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Iwona Wąglorz
Dokument z dnia: 12.12.2008
Dokument oglądany razy: 1 080
Opublikował: Tomasz Dziergwa
Publikacja dnia: 14.12.2008
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry