Strona główna / Probacja - Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości

Probacja - Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości

Wersja archiwalna zmieniona dnia 19.02.2018.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Kwartalnik „Probacja” powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008 roku, jest czasopismem naukowym traktującym o zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą probacją. Publikowane w nim artykuły podlegają recenzji naukowej. Przy redakcji czasopisma działa Rada Programowo – Naukowa, w skład której wchodzą naukowcy zajmujący się tematyką z dziedziny nauk prawnych, nauk społecznych, psychologii, socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej.

W czasopiśmie prezentowane są istotne poglądy przedstawicieli środowisk zajmujących się problematyką probacji oraz zagadnienia prawa, jego wykładni i stosowania oraz tworzenia nowych rozwiązań, a także zagadnienia dotyczące pedagogiki, kryminologii i innych nauk społecznych ukierunkowane na przeciwdziałanie przestępczości dorosłych i nieletnich. Rozważania zawarte w publikacjach dotyczą refleksji nad celami probacji, funkcji ochrony społeczeństwa przed przestępcą i przestępczością.

 

Wszystkie numery czasopisma, od początku jego powstania publikowane są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/probacja

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Łukasz Stukator
Dokument z dnia: 30.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 768
Opublikował: Łukasz Stukator
Publikacja dnia: 19.02.2018
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry