Strona główna / Informacje / Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Wersja archiwalna zmieniona dnia 30.05.2018.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest PREZES SĄDU REJONOEGO W ŻORACH.
Adres do korespondencji:
al. Jana Pawła II 15
44-240 Żory
tel. 32 475 96 55
e-mail: administracja@zory.sr.gov.pl.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zory.sr.gov.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

  1. w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości,
  2. w celu zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych,
  3. w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  4. w celu wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności wobec osób pozbawionych wolności,
  5. w celu prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa (mediatorzy, biegli, kuratorzy, skargi i wnioski, ławnicy),
  6. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia,
  7. gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  8. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich pobrania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Organu Kontrolującego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie w przypadku wystąpienia obowiązku prawnego.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Rafał Piskuła
Dokument z dnia: 11.05.2018
Dokument oglądany razy: 37
Opublikował: Rafał Piskuła
Publikacja dnia: 30.05.2018
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry