Strona główna / Ogłoszenia

Ogłoszenia


Sygnatura akt: I Ns 114/18/3

Termin zakończenia publikacji: 2019-02-11 15:00:00

Postanowieniem z dnia 03 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Żorach nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Żorach Jadwidze Alberze sporządzenie spisu inwentarza po zmarłej Henryce Makocie z domu Marciniak (PESEL: 50030517829), córce Józefa i Franciszki, zmarłej w dniu 11 stycznia 2018 roku w Żorach, ostatnio zamieszkałej w Żorach na osiedlu księcia Władysława 5a/4.
 
Jednocześnie Sąd poucza, że ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-01-11 14:22:03 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Sygnatura akt: I Ns 143/18/3

Termin zakończenia publikacji: 2019-02-11 15:00:00

Postanowieniem z dnia 03 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Żorach nakazał Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Żorach Jadwidze Alberze sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym 12 września 2007 roku w Żorach Eugeniuszu Białasie (nr PESEL: 49103014815) ostatnio zamieszkałym w Żorach przy ulicy Kolejowej 11
Jednocześnie Sąd poucza, że ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Opublikowano dnia: 2019-01-11 14:20:43 Zobacz wersje archiwalnedrukuj
Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Łukasz Stukator
Dokument z dnia: 12.07.2016
Dokument oglądany razy: 7 626
Opublikował: Rafał Piskuła
Publikacja dnia: 15.06.2018
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry