Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Żorach

Artur Kieczka

 

Dane teleadresowe

  • Miejsce urzędowania: pokój nr 256, piętro I.
  • Telefon: 32 - 47 59 688
  • e-mail: dyrektor@zory.sr.gov.pl

Zakres działania Dyrektora Sądu

  • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu oraz wykonywania przez sąd ustawowych zadań ,
  • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
  • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
  • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Kompetencje wynikające z art. 21 ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070, Art. 21 §1 z późn. zm.) i działu II rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249).

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Marcin Witkowski
Dokument z dnia: 22.11.2010
Dokument oglądany razy: 16 984
Opublikował: Rafał Piskuła
Publikacja dnia: 02.07.2018
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry