Komornicy

Wersja archiwalna zmieniona dnia 20.11.2018.

Za chwilę przeniesiony zostaniesz do aktualnej wersji strony.

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Komorniki sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym, któremu powierza się między innymi takie zadania jak:

  1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  3. sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

 

Komornik sądowy działający przy Sądzie Rejonowym w Żorach
Jadwiga Albera

Kancelaria komornicza w Żorach urzęduje: Poniedziałek - Piątek: od 730 do 1530
Godziny przyjmowania
interesantów przez komornika
Poniedziałek: od 900 do 1300
Dane teleadresowe Al. Jana Pawła II 29, 44-240 Żory
Telefon: (32) 43 41 824
e-mail: zory@komornik.pl
Numer konta 18 1020 2472 0000 6402 0123 4590

 

Komornik sądowy działający przy Sądzie Rejonowym w Żorach
Ziemowit Bielak

Kancelaria komornicza w Żorach urzęduje: Informacja zostanie podana w terminie
późniejszym
Godziny przyjmowania
interesantów przez komornika
Czwartek: od 800 do 1500
Dane teleadresowe ul. Okrężna 3 pok.301, 44-240 Żory
Telefon: (32) 724 65 26
e-mail: zory.bielak@komornik.pl
Numer konta 46 1020 2313 0000 3002 0539 5464

 

Komornik sądowy działający przy Sądzie Rejonowym w Żorach
Marcin Kowalski

Informujemy, że Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach zarządzeniem z 27 grudnia 2017r. wyznaczył od 2 stycznia 2018r. asesora komorniczego Marcina Kowalskiego zastępcą Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żorach Bogdana Wypchoł.

Kancelaria komornicza w Żorach urzęduje: Poniedziałek - Piątek: od 730 do 1530
Godziny przyjmowania
interesantów przez komornika
Wtorek: od 900 do 1500
Dane teleadresowe al. Jana Pawła II 17 (parter), 44-240 Żory
Telefon: (32) 470 30 06, 505 236 910
e-mail: zory.wypchol@komornik.pl
Numer konta 52 1240 4357 1111 0010 4294 4323

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Łukasz Stukator
Dokument z dnia: 23.05.2017
Dokument oglądany razy: 16 731
Opublikował: Sebastian Niechoj
Publikacja dnia: 20.11.2018
 
Zobacz wersję aktualną tego dokumentu
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry