Strona główna / Wydawnictwa Ministerstwa Sprawiedliwości

Wydawnictwa Ministerstwa Sprawiedliwości

Kwartalnik „Probacja” powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008 roku, jest czasopismem naukowym traktującym o zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą probacją. Publikowane w nim artykuły podlegają recenzji naukowej. Przy redakcji czasopisma działa Rada Programowo – Naukowa, w skład której wchodzą naukowcy zajmujący się tematyką z dziedziny nauk prawnych, nauk społecznych, psychologii, socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej.

W czasopiśmie prezentowane są istotne poglądy przedstawicieli środowisk zajmujących się problematyką probacji oraz zagadnienia prawa, jego wykładni i stosowania oraz tworzenia nowych rozwiązań, a także zagadnienia dotyczące pedagogiki, kryminologii i innych nauk społecznych ukierunkowane na przeciwdziałanie przestępczości dorosłych i nieletnich. Rozważania zawarte w publikacjach dotyczą refleksji nad celami probacji, funkcji ochrony społeczeństwa przed przestępcą i przestępczością.

 

Wszystkie numery czasopisma, od początku jego powstania publikowane są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/probacja

 

Nieruchomości@

Wydawcą czasopisma naukowego „Nieruchomości@” jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Czasopismo jest zbiorem merytorycznych stanowisk i poglądów naukowców oraz forum wymiany doświadczeń praktyków wykorzystujących swoją wiedzę w sferach wymiaru sprawiedliwości i działalności urzędów państwowych. Dzięki szerokiej dystrybucji kwartalnik „Nieruchomości@” dociera do wielu praktyków prawa. Dotychczas opublikowane artykuły można znaleźć na stronie internetowej www.nieruchomosci.ms.gov.pl.

Dostęp do czasopisma można uzyskać pod adresem: https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/ 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Łukasz Stukator
Dokument z dnia: 30.01.2018
Dokument oglądany razy: 3 265
Opublikował: Rafał Piskuła
Publikacja dnia: 08.05.2020
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry