Podstawa prawna

Status prawny lub forma prawnej jednostki

Skarb Państwa - jednostka budżetowa Sąd Rejonowy w Żorach.

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).

 

Organizacja jednostki

Sąd Rejonowy organizacyjnie działa w oparciu o ustawę z 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249).

 

Obszar właściwości Sądu

Obszarem właściwości Sądu Rejonowego w Żorach jest teren całego miasta Żory, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 02.180.1508).

 

W Sądzie Rejonowym w Żorach utworzone zostały następujące Wydziały:

  • I Wydział Cywilny
  • II Wydział Karny
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • V Wydział Ksiąg Wieczystych

Sprawy z zakresu prawa pracy oraz sprawy z zakresu prawa gospodarczego z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Żorach rozpoznawane są przez Sąd Rejonowy w Rybniku.

 

Przedmiot działalności i kompetencje:

Określają przepisy prawa procesowego ujęte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i innych szczegółowych ustawach określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych instancji.

 

W niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej nie zamieszczono informacji o stanie przyjmowanych spraw z uwagi na to, iż w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej nie posiadają one statusu informacji publicznej.

 

 

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Iwona Wąglorz
Dokument z dnia: 12.12.2008
Dokument oglądany razy: 11 727
Opublikował: Rafał Piskuła
Publikacja dnia: 15.02.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry