Strona główna / Informacje / Wzory i formularze

Wzory i formularze

Uprzejmie informujemy, że pod adresem:  https://wsoi.ms.gov.pl/ są dostępne Katalogi usług (podstawowych i uzupełniających), w treści których zostały zamieszczone m. in. wzory formularzy sądowych.
 
Strona została podzielona na dwie strefy:
1. o dostępie publicznym, dostępną dla wszystkich użytkowników, zawierającą obok informacji i aktualności dotyczących projektu także możliwości pobrania przez interesantów elektronicznej wersji katalogu usług oraz poszczególnych kart usług podstawowych i uzupełniających dla sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych wraz z załączonymi wzorami pism i formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieniu do danej karty usługi,
2. autoryzowaną, dostępną tylko dla użytkowników zarejestrowanych, przeznaczoną dla pracowników sądów.

 


 

 Zaświadczenie dla celów wypłaty równowartości utraconego wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji świadka:

Wersja PDF

Wniosek o przyznanie należności w sprawach karnych:

Wersja PDF

 

Wzory wniosków stosowanych w Wydziale Ksiąg Wieczystych:

1. Wniosek o wpis w księdze wieczystej:

https://www.gov.pl/documents/908405/909931/zalacznik---wniosek-o-wpis-w-ksiedze-wieczystej-kw-wpis.pdf/93716982-1d55-ecbd-2e82-35b5e61f0f27

2. Wniosek o założenie księgi wieczystej:

https://www.gov.pl/documents/908405/909931/zalacznik--wniosek-o-zalozenie-ksiegi-wieczystej-kw-zal.pdf/9e156500-8900-2621-6cdf-12e3d9ba4962

3. Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / wyciągu z księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej:

https://www.gov.pl/documents/908405/909931/format.pdf/18eab61c-5bc5-649b-8a0b-d20254b80498

4. Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej:

Wniosek odpis

Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym oraz wniosków składanych do Centralnej Informacji KW dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-stosowanych-w-sadach-rejonowych-prowadzacych-ksiegi-wieczyste-w-systemie-informatycznym-oraz-wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-kw

 

Za wnioski składane do ekspozytury Centralnej Informacji opłatę należy wnieść na rachunek bieżący dochodów sądu, przy którym funkcjonuje ekspozytura, w której złożono wniosek, albo do kasy tego sądu.
Numer rachunku Sądu Rejonowego w Żorach: 60 1010 1212 0057 8622 3100 0000

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Sebastian Niechoj
Dokument z dnia: 26.01.2021
Dokument oglądany razy: 15 973
Opublikował: Rafał Piskuła
Publikacja dnia: 08.03.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry