Mediatorzy

Co to jest mediacja?

Mediacja to przede wszystkim rozmowa stron, która prowadzi do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia satysfakcjonującego obie strony konfliktu. Mediacja jest procesem dobrowolnym i poufnym, prowadzonym w obecności osoby neutralnej - mediatora.

 

Mediatorzy w sprawach cywilnych

Regulacje prawne dotyczące mediacji i postępowania pojednawczego w sprawach cywilnych zawarte są głownie w art. 183 k.p.c., a także w art.: 10, 2021, 2591. Zgodnie z art.18315 §1. „Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem.”

Mediatorzy w sprawach karnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1020).

Mediatorzy w sprawach nieletnich

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania mediacji przez mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591).

Lista stałych mediatorów oraz ośrodków mediacyjnych dostępna jest w sekretariacie Oddziału Administracyjnego

Dodatkowe informacje na temat mediatorów można uzyskać na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gliwicach

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Iwona Wąglorz
Dokument z dnia: 12.12.2008
Dokument oglądany razy: 8 370
Opublikował: Marcin Maryńczak
Publikacja dnia: 05.08.2009
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry