Strona główna / Informacje / Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Informacje na temat Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/

Baza osób nadzorujących lub koordynujących działanie poszczególnych służb na poziomie województw.

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Miasta Żory.

Informator dotyczący organizowania i prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie miasta Żory opracowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach w oparciu Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Baza teleadresowa na 2021 podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie%

Baza teleadresowa na 2021 rok oferty na terenie województwa śląskiego poradnictwa specjalistycznego dla osób doznających przemocy w rodzi

Baza teleadresowa placówek zapewniających na terenie województwa śląskiego w 2021 roku schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzin

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie śląskim-1

Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie w województwie śląskim

 

 

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Wpłaty z tytułu nawiązek i świadczeń na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

BGK O. Katowice 22 1130 1091 0003 9086 1520 0005

W tytule przelewu należy podać sygnaturę akt

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Kamil Duźniak
Dokument z dnia: 02.10.2015
Dokument oglądany razy: 6 866
Opublikował: Rafał Piskuła
Publikacja dnia: 17.08.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry