Władze sądu

Prezes Sądu Rejonowego w Żorach

SSR Cezary Podsiadlik

Prezes Sądu Rejonowego w Żorach przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym uzgodnieniu daty oraz godziny w Oddziale Administracyjnym.

Dane teleadresowe

 • Miejsce urzędowania: pokój nr 235, piętro I.
 • Telefon: 32 - 47 59 601

Zakres działania Prezesa Sądu Rejonowego

 • Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu;
 • Pełni czynności z zakresu administracji sądowej;
 • Pełni inne czynności przewidziane w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w odrębnych przepisach;
 • Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu.

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Żorach

SSR Miłosz Dubiel

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Żorach przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków po wcześniejszym uzgodnieniu daty oraz godziny w Oddziale Administracyjnym.

Dane teleadresowe

 • Miejsce urzędowania: pokój nr 252, piętro I.
 • Telefon: 32 - 47 59 655

  Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Żorach

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Prezes Sądu Rejonowego w Żorach
al. Jana Pawła II 15
44 - 240 Żory

 • składane osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Żorach
 • przy pomocy środków komunikacji elektronicznej na adres:

administracja@zory.sr.gov.pl

 • faksem na numer 3247 59603

Informujemy, że Prezes Sądu Rejonowego w Żorach przyjmuje w sprawie skarg
i wniosków, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania przez osobę zainteresowaną w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Żorach.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków został określony w rozdziale 5a ustawy z dnia
27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2016i, poz. 2062).

Ponadto szczegółowy tryb i organizacja przyjmowania oraz rozpatrywania skarg
i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012i, poz. 524).

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Iwona Wąglorz
Dokument z dnia: 12.12.2008
Dokument oglądany razy: 24 691
Opublikował: Rafał Piskuła
Publikacja dnia: 26.11.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry