Opłaty sądowe - konta bankowe

Informujemy, że kasa Sądu Rejonowego w Żorach będzie czynna do 29 grudnia 2021r. 

Informacja o likwidacji kasy Sądu

 

Informujemy o możliwości dokonywania opłat poprzez samoobsługowy terminal płatniczy (opłatomat)

Opłat sądowych można dokonywać w: wpłatomacie, na poczcie lub w banku, podając koniecznie:


• Imię i nazwisko;
• Sygnaturę sprawy;
• Numer karty dłużnika;
• Numer księgi wieczystej.


Numer konta dochodów budżetowych, na które należy wpłacać opłaty i koszty sądowe oraz grzywny.

 

NBP O/O Katowice 60 1010 1212 0057 8622 3100 0000

 

Natomiast dla wpłat dokonywanych z konta zagranicznego:

NBPLPLPW PL 60 1010 1212 0057 8622 3100 0000

 

Rachunki sum depozytowych (oprocentowane)
(dotyczy obcych środków pieniężnych przechowywanych przez sądy w szczególności:
kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym)


Bank Gospodarstwa Krajowego
Konto Nr 79 1130 1017 0021 1000 4890 0004


Numery rachunków sum depozytowych w walutach obcych :

Bank Gospodarstwa Krajowego :
USD Nr 52 1130 1017 0021 1000 4890 0005
EUR Nr 36 1130 1017 0021 1000 4890 0002
CHF Nr 63 1130 1017 0021 1000 4890 0001
GBP Nr 09 1130 1017 0021 1000 4890 0003

UWAGA! W przypadku depozytów, wadiów, kaucji, poręczeń, zabezpieczeń brak możliwości wpłat i wypłat w kasie Sądu. Wpłaty i wypłaty realizowane będą wyłącznie poprzez rachunek bankowy .

Rachunek sum na zlecenie w PLN (nieoprocentowane)
(dotyczy wpłat zaliczek w sprawach sądowych na poczet opinii biegłych, kuratorów, tłumaczy przysięgłych, na świadków, itp., opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym oraz finansowanie ze środków zleceniodawcy zadań zleconych do wykonania sądom przez inne jednostki organizacyjny)


NBP O/O Katowice 
Konto Nr 97 1010 1212 0057 8613 9800 0000

Wypełniając przelew w formie papierowej prosimy pamiętać o czytelnym wypełnieniu tytułu przelewu (najlepiej drukowanymi literami).

 

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O. Katowice 22 1130 1091 0003 9086 1520 0005

Wpłaty z tytułu nawiązek i świadczeń na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W tytule przelewu należy podać sygnaturę akt.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Sebastian Niechoj
Dokument z dnia: 17.11.2020
Dokument oglądany razy: 33 399
Opublikował: Rafał Piskuła
Publikacja dnia: 09.03.2022
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 

UWAGA!

W związku z trwającym na terenie Rzeczypospolitej Polski stanem zagrożenia epidemicznego, prosimy o bieżące śledzenie informacji pojawiających się w zakładce AktualnościDo góry