Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Od maja 2008 roku organy władzy publicznej zobowiązane są przyjmować dokumenty w postaci elektronicznej.
W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP, na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze.
Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz zainteresowany "wizytą w urzędzie online".

 

Informujemy, że możliwe jest wnoszenie pism do Sądu Rejonowego w Żorach za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Żorach:

 • DOTYCZY wyłącznie pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U z 2000 roku, nr 98 poz. 1071 z póz. zm.)
 • NIE DOTYCZY pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń. W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.

 

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Żorach niezbędne jest:

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP
 1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 2. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Iwona Wąglorz
Dokument z dnia: 12.12.2008
Dokument oglądany razy: 18 463
Opublikował: Jan Wróbel
Publikacja dnia: 12.01.2012
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 

UWAGA!

W związku z trwającym na terenie Rzeczypospolitej Polski stanem zagrożenia epidemicznego, prosimy o bieżące śledzenie informacji pojawiających się w zakładce AktualnościDo góry